Медіа-центр


У чому полягають відмінності мінеральних і синтетичних олив?

Мінеральні оливи виробляються з нафти шляхом рафінування та дистиляції. Існують два базові різновиди мінеральних олив - нафтенові та парафінові. Вони містять багато додатків і досить швидко втрачають свої змащувальні властивості. Ці оливи різняться за будовою вуглеводнів, що входять до їх складу. Найбільш придатні - парафінові базові оливи, з кращими характеристиками за в'язкістю та температурою.

Іще один варіант поліпшення характеристик мінеральної оливи - це гідрокрекінг, при якому відбувається «випрямлення» вуглеводнів, шляхом перегрупування атомів, що призводить до отримання ізомерів. Недолік цього методу полягає в тому, що ізомеризація відбувається і у зворотному напрямку. Отже гідрокрекінгова олива має близькі до синтетичної характеристики, але набагато швидше старіє, втрачаючи свої хімічні властивості. Очевидний плюс усіх мінеральних олив - це ціна.

Синтетичну оливу виробляють шляхом синтезу певних хімічних сполук, таким чином цьому продукту надаються бажані експлуатаційні властивості, а саме, максимальна хімічна та термічна стабільність.

 

7.11 2014